o mně / about me

atelier_01

V dětství jsem upustil na zem skleněné těžítko, byla to dokonalá průhledná kostka a já jí uštípl hranu. Od té doby jsem byl vždycky trochu nervózní z toho nedokonalého, porušeného tvaru. Něco z toho mi zůstalo doteď. Z přílišné stejnosti jsem nervózní a mám tendenci jí narušit, její absence mi je nepříjemná také. Mám rád strukturu a rozmanitost, tuto logiku pozoruji v přírodě a pokouším se ji převádět na plátna.

Můj ateliér je v podkroví starého činžáku v pražských Radlicích, pokud byste se chtěli u mě zastavit a podívat se na moje obrazy nebo jen na to, jak takový ateliér vypadá, tak se nestyďte a napište mi a přijďte třeba na čaj.

Jakub Sýkora - Atelier Radlice

Na střední škole jsem studoval grafický design a dodnes ho dělám. Těší mě pracovat na projektech v kulturní oblasti a nadšeneckých projektech. Nabíjí mě to a je to navíc prostředí, ve kterém se pohybuji a kterému dobře rozumím. Dělal jsem spoustu monografií, plakátů k představením, webové bannery i loga, sazbu novin i knížek a to i v takových jazycích jako jsou perština, korejština, arménština a jiné exotické jazyky.

Rád chodím pěšky – po horách, v krajině i ve městě, mám rád artové filmy a neobvyklé činnosti jako třeba vermikompostování.


About me

atelier_01

When I was a child I dropped down a glass paper-weight. It was a perfect transparent cube and I chipped off a corner of it. Since then I´ve always been a little bit worried about the imperfect violated shape. Some of that has remained in me until now.

If something is too uniform I am tempted to disrupt it, but on the other hand I don´t feel comfortable about absence of uniformity as well.. I am interested in structures and diversity. I observe this kind of logic in the nature and I try to embed it into my paintings.

My studio is in the attic of a tenement house in Prague district called Radlice, so if you like to come over and see my painting and the studio, feel free to contact me. I ll be happy to show it up and make a cup of tea for you.

Jakub Sýkora - Atelier Radlice

I also do graphic design. I particulary enjoy work for cultural and enthusiastic projects, for a simple reason, it is a field what I know well. So far, I have worked on many monographs, theatre posters, web banners and logos, I do typography of newspapers as well as books even in exotic languages like Persian, Korean, Armenian and some others.

I am keen on walking – in the mountains, in the countryside and in the city, I like art movies and unusual activities, e.g. vermicomposting.