Jakub Sýkora – CV

For english click here

 • narozen 6. 2. 1984 Rakovník, Česká republika
 • žije a pracuje v Praze

studium:

 • 2010 > Stáž – Satakunta University of Applied Sciences, Kankaanpää, Finsko
 • 2008 ~ 2012 > AVU, Malba I, Prof. Jiří Sopko
 • 2006 ~ 2008 > AVU, Nová média II, Veronika Bromová
 • 2004 ~ 2006 > Vyšší odborná škola grafická – Hellichova, Praha
 • 2000 ~ 2004 > Střední průmyslová škola grafická – Hellichova, Praha,
  obor propagační výtvarnictví
 • 1995 ~ 2000 > Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

ocenění:

 • Cena Kritiky 2014 (finalista)
 • Cena Jana Zrzavého 2013 (hlavní cena)

rezidence a sympozia:

 • 2023 > Telegraph gallery, Olomouc
 • 2020 > Egon Shiele Art Centrum, Český Krumlov, dvouměsíční rezidence
 • 2016 > Česko-rakouské hvězdy, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl
 • 2012 > Erquy, Francie, třítýdenní rezidence

samostatné výstavy:

 • 2023 > Krajina dat, Galerie Artefin, Měšice u Prahy
 • 2023 > Drátěná kaluž, URX gallery, Praha
 • 2022 > Proměnlivá situace, Rabasova galerie, Rakovník
 • 2022 > Barevný dialog (s prof. Jiřím Sopkem), galerie AMB, Hradec Králové
 • 2022 > Nemluvte za jízdy s řidičem, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
 • 2022 > IN-STRUKT, Dub gallery, Pelhřimov
 • 2021 > Nejasno, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov
 • 2018 > Save as untitled, Garage gallery Karlín, Praha
 • 2018 > 8 a 1/2, Jan Cejka Gallery, Praha
 • 2018 > Gumová kalhota IKEA3000, PRÁM, Praha
 • 2017 > Save as, Papacoffee, Plzeň
 • 2017 > Screensaver na procházce, Pracovna, Praha
 • 2016 > Radiátor ve křoví, Galerie Vyšehrad, Praha
 • 2014 > Gauč je gauč, Galerie Dole, Fiducia, Ostrava
 • 2013 > finská Berounka, galerie Markáč, Praha
 • 2010 > Jakub Sýkora, Pori, Finsko
 • 2007 > rozpad krajiny, Palác Akropolis, Praha

skupinové výstavy:

 • 2022 > Rytmus, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
 • 2021 > Výlet, Bold Gallery, Praha
 • 2020 > Fonetika barvy, Galerie Industra, Brno
 • 2020 > Techno-color, s Šárkou Pelikánovou a Janem Poupětem, OGV – Alternativa, Jihlava
 • 2020 > Salon 2020, Mariánská Týnice
 • 2019 > Raději sbírat motýly?, Pražákův palác, Brno
 • 2019 > Těžba hlušiny, s Karolinou Jelínkovou a Kateřinou Ondruškovou, Atrium Žižkov, Praha
 • 2019 > SSV 2019, Rabasova galerie, Rakovník
 • 2018 > Vy, já a velmi nepravděpodobná partička, Nová galerie, Praha
 • 2018 > SSV 2019, Rabasova galerie, Rakovník
 • 2017 > Metastázy obrazu, Topičův salon, Praha
 • 2017 > SSV 2017, Rabasova galerie, Rakovník
 • 2016 > Česko-rakouské hvězdy, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl
 • 2016 > SSV 2016, Rabasova galerie, Rakovník
 • 2015 > Veselé vánoce II, Nau Gallery, Praha
 • 2015 > SSV 2015, Rabasova galerie, Rakovník
 • 2015 > Černý koně, Richard Adam gallery, Brno
 • 2014 > Absolventi vídeňské a pražské akademie, Schieleho centrum, Český Krumlov
 • 2014 > Výstava finalistů Ceny Kritiky, Galerie Kritiků, palác Adria, Praha
 • 2013 > Cena Jana Zrzavého, České centrum, Paříž /Francie/
 • 2013 > Horyna, Misař, Sýkora, Oblastní galerie Jihlava
 • 2012 > Cena Jana Zrzavého, galerie v Erquy /Francie/
 • 2012 > SSV 2012, Rabasova galerie, Rakovník
 • 2012 > diplomanti AVU 2012, Veletržní palác, NG Praha
 • 2011 > Nývlt, no, Galerie Dorka, Domažlice
 • 2010 > Best of Klausury, Chemistry Gallery, Praha
 • 2009 > Normální krajina, s Matějem Lipavským, Divadlo Ponec, Praha
 • 2009 > Kostel sv. Vavřince v Klatovech
 • 2008 > výstava ateliéru NM2, ČNB Praha
 • 2008 > KGB+VB, Hala-C, Praha
 • 2007 > Výstava AVU, Veletržní palác
 • 2007 > Bohnise, spolu s Ira Svobodová, Maya Roztočilová, Vladivojna La Chia, V. kolona, Bohnice, Praha
 • 2006 > Šestka / Šest českých fotografických škol, galerie PHP – Dům fotografie, Praha
 • 2005 > Project Socrates-Comenius, Amsterdam
 • 2005 > Design do tmy, Národní technické muzeum, Praha, New York, Budapešť

publikace

 • Proměnlivá situace, 2023, 40 stran, ISBN 978-80-88454-22-9
 • Déšť diamantových válců, 2021, 72 stran, ISBN 978-80-270-9771-5
 • 61-5102, 2016, 32p., ISBN 978-80-270-0335-8

literatura

 • Aby téma nestínilo, Revolver revue, ročník 17, 2012, č. 89, zima, s. 109–121

odborné lektorování knih:


Jakub Sýkora – CV /en/

 • born 6 February 1984 Rakovník, Czech Republic
 • lives and works in Prague, Czech Republic

studies:

 • 2010 > internship – Satakunta University of Applied Sciences, Kankaanpää, Finland
 • 2008 ~ 2012 > AVU, painting I, Prof. Jiří Sopko
 • 2006 ~ 2008 > AVU, new media II, Veronika Bromová
 • 2004 ~ 2006 > postgradual of the graphic design – Hellichova, Prague
 • 2000 ~ 2004 > high school of the graphic design – Hellichova, Prague
 • 1995 ~ 2000 > high school of Zikmund Winter, Rakovník

 awards:

 • Critics Award for Young Painters 2014 (finalist)
 • Jan Zrzavy Prize 2013 (1st prize)

residences and symposiums

 • 2020 > Egon Shiele Art Centrum, Český Krumlov, two months residency
 • 2016 > Czech-austrian stars, Miroslav Kubík Gallery, Litomyšl
 • 2012 > Erquy, France, třítýdenní rezidence

solo exhibitions:

 • 2023 > Data array, Galerie Artefin, Měšice u Prahy
 • 2023 > Drátěná kaluž, URX gallery, Praha
 • 2022 > Proměnlivá situace, Rabas gallery, Rakovník
 • 2022 > Barevný dialog (with prof. Jiří Sopko), galerie AMB, Hradec Králové
 • 2022 > Do not talk to the driver while driving, Sokolská 26 Gallery, Ostrava
 • 2022 > IN-STRUKT, Dub gallery, Pelhřimov
 • 2021 > Unclear, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov
 • 2018 > Save as untitled, Garage gallery Karlín, Prague
 • 2018 > 8 a 1/2, Jan Cejka Gallery, Prague
 • 2018 > Rubber Trouser IKEA3000, PRÁM, Prague
 • 2017 > Save as, Papacoffee, Plzeň
 • 2017 > Screensaver na procházce, Pracovna, Prague
 • 2016 > Radiator in the bushes, Galerie Vyšehrad, Prague
 • 2014 > Couch is a couch, Galerie Dole, Fiducia, Ostrava
 • 2013 > finnish Berounka river, Institute of Macromolecular Chemistry Gallery, Prague
 • 2010 > Jakub Sýkora, Pori, Finland
 • 2007 > decomposition of the landscape, Palác Akropolis, Prague

group exhibitions:

 • 2022 > Rhythm, U Bílého jednorožce gallery, Klatovy
 • 2021 > Trip, Bold Gallery, Prague
 • 2020 > Color phonetics, Industra gallery, Brno
 • 2020 > Techno-color, with Šárka Pelikánová and Jan Poupě, OGV – Alternativa, Jihlava
 • 2020 > Salon 2020, Mariánská Týnice
 • 2019 > Better to collect butterflies?, Pražák Palace, Brno
 • 2019 > Mining of Tailings, with Karolina Jelínková and Kateřina Ondrušková, Atrium Žižkov, Prague
 • 2019 > SSV 2019, Rabasova galerie, Rakovník
 • 2018 > Vy, já a velmi nepravděpodobná partička, Nová galerie, Praha
 • 2018 > SSV 2018, Rabasova galerie, Rakovník
 • 2017 > Metastázy obrazu, Topičův salon, Praha
 • 2017 > SSV 2017, Rabas gallery, Rakovník
 • 2016 > Czech-austrian stars, Miroslav Kubík Gallery, Litomyšl
 • 2016 > SSV 2016, Rabas gallery, Rakovník
 • 2015 > Merry christmas II, Nau Gallery, Prague
 • 2015 > Association of the central bohemian’s artists, Rabas gallery, Rakovník
 • 2015 > Černý koně, Richard Adam gallery, Brno
 • 2014 > Graduates of Vienna and Prague Academy, Egon Schiele centrum, Český Krumlov
 • 2014 > Exhibition of the finalists Critics Award for Young Painters, Critics gallery, Adria palace, Prague
 • 2013 > Jan Zrzavy Prize, Czech centre, Paris /France/
 • 2013 > Horyna, Misař, Sýkora, OGV Jihlava
 • 2012 > Jan Zrzavy Prize, Erquy Gallery /France/
 • 2012 > Asociation of the Artist from Central Bohemia, Rabasova galerie – Nová síň, Rakovník
 • 2012 > Graduates od the Academy of fine arts in Prague, National gallery of Prague
 • 2011 > Nývlt, no, Galerie Dorka, Domažlice
 • 2010 > Best of Klausury, Chemistry Gallery, Prague
 • 2009 > Normal landscape, with Matěj Lipavský, Ponec theatre, Prague
 • 2009 > sv. Vavřinec in Klatovy church
 • 2008 > exhibition of the new media II studio, Czech national bank, Prague
 • 2008 > > KGB+VB, Hala-C, Prague
 • 2007 > exhibition of AVU, National gallery of Prague
 • 2007 > Bohnise, together with Ira Svobodová, Maya Roztočilová, Vladivojna La Chia, V. kolona, Bohnice, Prague
 • 2006 > Six / Six photographic schools, galerie PHPhouse of the photography, Prague
 • 2005 > Project Socrates-Comenius, Amsterdam
 • 2005 > design to the dark, national technical museum, Prague, New York, Budapest

publications

 • A changing situation, 2023, 40p., ISBN 978-80-88454-22-9
 • A Rain of Diamond Cylinders, 2021, 72p., ISBN 978-80-270-9771-5
 • 61-5102, 2016, 32p., ISBN 978-80-270-0335-8

literature

 • So that the topic does not overshadow, Revolver revue, volume 17, 2012, No. 89, winter, pp. 109–121

professional lecturing of the books: