Jakub Sýkora – CV

For english click here

 • narozen 6. 2. 1984 Rakovník, Česká republika
 • žije a pracuje v Praze

studium:

 • 2010 > Stáž – Satakunta University of Applied Sciences, Kankaanpää, Finsko
 • 2008 ~ 2012 > AVU, Malba I, Prof. Jiří Sopko
 • 2006 ~ 2008 > AVU, Nová média II, Veronika Bromová
 • 2004 ~ 2006 > Vyšší odborná škola grafická – Hellichova, Praha
 • 2000 ~ 2004 > Střední průmyslová škola grafická – Hellichova, Praha,
  obor propagační výtvarnictví
 • 1995 ~ 2000 > Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

ocenění:

 • Cena Kritiky 2014 (finalista)
 • Cena Jana Zrzavého 2013 (hlavní cena)

samostatné výstavy:

 • 2018 > Save as untitled, Garage gallery Karlín, Praha
 • 2018 > 8 a 1/2, Jan Cejka Gallery, Praha
 • 2018 > Gumová kalhota IKEA3000, PRÁM, Praha
 • 2017 > Save as, Papacoffee, Plzeň
 • 2017 > Screensaver na procházce, Pracovna, Praha
 • 2016 > Radiátor ve křoví, Galerie Vyšehrad, Praha
 • 2014 > Gauč je gauč, Galerie Dole, Fiducia, Ostrava
 • 2013 > finská Berounka, galerie Markáč, Praha
 • 2010 > Jakub Sýkora, Pori, Finsko
 • 2007 > rozpad krajiny, Palác Akropolis, Praha

skupinové výstavy:

 • 2018 > Vy, já a velmi nepravděpodobná partička, Nová galerie, Praha
 • 2017 > Metastázy obrazu, Topičův salon, Praha
 • 2017 > SSV 2017, Rabasova galerie, Rakovník
 • 2016 > Česko-rakouské hvězdy, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl
 • 2016 > SSV 2016, Rabasova galerie, Rakovník
 • 2015 > Veselé vánoce II, Nau Gallery, Praha
 • 2015 > SSV 2015, Rabasova galerie, Rakovník
 • 2015 > Černý koně, Richard Adam gallery, Brno
 • 2014 > Absolventi vídeňské a pražské akademie, Schieleho centrum, Český Krumlov
 • 2014 > Výstava finalistů Ceny Kritiky, Galerie Kritiků, palác Adria, Praha
 • 2013 > Cena Jana Zrzavého, České centrum, Paříž /Francie/
 • 2013 > Horyna, Misař, Sýkora, Oblastní galerie Jihlava
 • 2012 > Cena Jana Zrzavého, galerie v Erquy /Francie/
 • 2012 > SSV 2012, Rabasova galerie, Rakovník
 • 2012 > diplomanti AVU 2012, Veletržní palác, NG Praha
 • 2011 > Nývlt, no, Galerie Dorka, Domažlice
 • 2010 > Best of Klausury, Chemistry Gallery, Praha
 • 2009 > Normální krajina, s Matějem Lipavským, Divadlo Ponec, Praha
 • 2009 > Kostel sv. Vavřince v Klatovech
 • 2008 > výstava ateliéru NM2, ČNB Praha
 • 2008 > KGB+VB, Hala-C, Praha
 • 2007 > Výstava AVU, Veletržní palác
 • 2006 > Šestka / Šest českých fotografických škol, galerie PHP – Dům fotografie, Praha
 • 2005 > Project Socrates-Comenius, Amsterdam
 • 2005 > Design do tmy, Národní technické muzeum, Praha, New York, Budapešť

grafický design (realizované zakázky):

 • ilustrace na titulní stranu časopisu Plav č. 1 a 3/2015
 • ilustrace ke knize Michliq, 2014
 • ilustrace na titulní stranu časopisu Plav č. 4/2014
 • dvě ilustrace na titulní stranu časopisu Ekonom – č. 18 a 25/2012
 • grafické zpracování, sazba a ilustrace knihy Taras Prochasko – Jinací,
  nakladatelství Pavel Mervart, 2012
 • komiks pro filmový festival Sokolov 2012
 • grafické zpracování výstavy Absolvent 2012, kladenský zámek, 2012
 • Komiksy a ilustrace pro tištěný měsíčník, pravidelně od prosince 2011-2012
 • Nina Holzweg a Petra Polifková, monografie malířek, grafika a prepress, 2012
 • grafická podoba a sazba komiksu Chyba, nakladatelství Lipnik 2011
 • pf DOX, 2010
 • DOX, grafické materiály, 2010
 • web pro jaderný ústav v Řeži, webdesign, 2010
 • sakrabáze, webdesign, 2010
 • Jonáš Czesaný, webdesign, 2009
 • Naučná stezka Střela, grafické zpracování a prepress
 • Pohádková stezka pro Lesy ČR a.s., grafické zpracování a prepress
 • Dendrologická stezka pro Lesy ČR a.s., grafické zpracování a prepress
 • Ponec, bannery pro divadlo, 2008 ~ 09
 • Jiří Bartovanec: When my mind is rocking, I know it’s 7, Ponec, plakát k představení, 2009
 • monografie Jakuba Nepraše, 2008
 • Simone Tagliaferri, plakát k výstavě, Praha 2007
 • galerie Vernon, corporate identity, 2007
 • Jaroslav Valečka, edice Arskontakt, vizuál a prepress monografie, 2007
 • Leonardo Cremonini, Národní Galerie hl. m. Prahy, vizuál a prepress výstavy, 2007
 • Tina B., kompletní vizuál a prepress festivalu, Praha, 2007
 • Temperance, katalogy 2005 a 2007
 • Bistro u Rudolfa, vizuál a sazba měsíčníku o literatuře, 2006
 • revue-k, webdesign, 2006
 • BSID-II, zpracování psychologického testu pro Testcentrum
 • Jaroslav Valečka, vizuál a prepress monografie, 2006
 • Jakub Špaňhel a Jonáš Czesaný, Veletržní Palác, vizuál a prepress monografie k výstavě, Praha, 2005
 • pf Hellichova, pf pro grafickou školu, 2005
 • Přišla k nám pohádka, vyd. Městská knihovna Rakovník, grafické zpracování a sazba knihy, 2003
 • Umění a řemeslo, Mariánská Týnice, plakát k expozici, 2003
 • Toni Benetton, plakát a grafika pro výstavu, 2003
 • Památník Lidice, plakát k expozici, 2002
 • 8. ročník přehlídky absolventů středních a vyšších uměleckých škol, grafické zpracování výstavy, 2002
 • 7. ročník přehlídky absolventů středních a vyšších uměleckých škol, grafické zpracování, 2001
 • představení Femme-Enfant, Roxy, Duncan Centre, režie K. Otépková, vizuál a prepress, 2001

další grafika pro: Vertedance, Roxyensemble, Roberta Šalandu, Jakuba Lipavského, Igora Korpaczewského, Kurta Gebauera, Marka Šindelku, Jana Tenglera, Loco:motion…

odborné lektorování knih:

lektorská činnost

 • lektor kurzu Základy dtp na Akademii výtvarných umění v Praze, 2009

znalost programů:

 • Adobe Indesign
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • InVision
 • Google Pixate
 • Cinema 4D – basic knowledge (Maxon certificate)
 • MS Office
 • Adobe (Macromedia) Flash – základní znalost


Jakub Sýkora – CV /en/

 • born 6 February 1984 Rakovník, Czech Republic
 • lives and works in Prague, Czech Republic

studies:

 • 2010 > internship – Satakunta University of Applied Sciences, Kankaanpää, Finland
 • 2008 ~ 2012 > AVU, painting I, Prof. Jiří Sopko
 • 2006 ~ 2008 > AVU, new media II, Veronika Bromová
 • 2004 ~ 2006 > postgradual of the graphic design – Hellichova, Prague
 • 2000 ~ 2004 > high school of the graphic design – Hellichova, Prague
 • 1995 ~ 2000 > high school of Zikmund Winter, Rakovník

 awards:

 • Critics Award for Young Painters 2014 (finalist)
 • Jan Zrzavy Prize 2013 (1st prize)

solo exhibitions:

 • 2018 > Save as untitled, Garage gallery Karlín, Prague
 • 2018 > 8 a 1/2, Jan Cejka Gallery, Prague
 • 2018 > Rubber Trouser IKEA3000, PRÁM, Prague
 • 2017 > Save as, Papacoffee, Plzeň
 • 2017 > Screensaver na procházce, Pracovna, Prague
 • 2016 > Radiator in the bushes, Galerie Vyšehrad, Prague
 • 2014 > Couch is a couch, Galerie Dole, Fiducia, Ostrava
 • 2013 > finnish Berounka river, Institute of Macromolecular Chemistry Gallery, Prague
 • 2010 > Jakub Sýkora, Pori, Finland
 • 2007 > decomposition of the landscape, Palác Akropolis, Prague

group exhibitions:

 • 2018 > Vy, já a velmi nepravděpodobná partička, Nová galerie, praha
 • 2017 > Metastázy obrazu, Topičův salon, Praha
 • 2017 > SSV 2017, Rabas gallery, Rakovník
 • 2016 > Czech-austrian stars, Miroslav Kubík Gallery, Litomyšl
 • 2016 > SSV 2016, Rabas gallery, Rakovník
 • 2015 > Merry christmas II, Nau Gallery, Prague
 • 2015 > Association of the central bohemian’s artists, Rabas gallery, Rakovník
 • 2015 > Černý koně, Richard Adam gallery, Brno
 • 2014 > Graduates of Vienna and Prague Academy, Egon Schiele centrum, Český Krumlov
 • 2014 > Exhibition of the finalists Critics Award for Young Painters, Critics gallery, Adria palace, Prague
 • 2013 > Jan Zrzavy Prize, Czech centre, Paris /France/
 • 2013 > Horyna, Misař, Sýkora, OGV Jihlava
 • 2012 > Jan Zrzavy Prize, Erquy Gallery /France/
 • 2012 > Asociation of the Artist from Central Bohemia, Rabasova galerie – Nová síň, Rakovník
 • 2012 > Graduates od the Academy of fine arts in Prague, National gallery of Prague
 • 2011 > Nývlt, no, Galerie Dorka, Domažlice
 • 2010 > Best of Klausury, Chemistry Gallery, Prague
 • 2009 > Normal landscape, with Matěj Lipavský, Ponec theatre, Prague
 • 2009 > sv. Vavřinec in Klatovy church
 • 2008 > exhibition of the new media II studio, Czech national bank, Prague
 • 2008 > > KGB+VB, Hala-C, Prague
 • 2007 > exhibition of AVU, National gallery of Prague
 • 2006 > Six / Six photographic schools, galerie PHPhouse of the photography, Prague
 • 2005 > Project Socrates-Comenius, Amsterdam
 • 2005 > design to the dark, national technical museum, Prague, New York, Budapest

graphic design (realized works):

 • cover illustrations for the magazine Plav no. 1 and 3/2015
 • illustrations for the book Michliq, 2014
 • cover illustrations for the magazine Plav no. 4/2014
 • two cover illustrations forthe periodic newspapers Ekonom – no. 18 a 25, 2012
 • graphic design, typesetting and illustrations for the book Taras Prochasko – Jinací, publisher: Pavel Mervart, 2012
 • comics for the festival Sokolov 2012
 • design of the exhibition Absolvent 2012, castle of Kladno, 2012
 • comics and illustrations for monthly periodic, regularly 2011–12
 • Nina Holzweg and Petra Polifková, monography of the Painters, 2012
 • comic Chyba, publisher Lipnik 2011
 • pf DOX gallery, 2010
 • DOX, graphic prospects, 2010
 • web pages for the nuclear institut in Řež, webdesign, 2010
 • sakrabáze, webdesign, 2010
 • Jonáš Czesaný, webdesign, 2009
 • nature trail Střela, graphic design and prepress
 • fairytale trail for Lesy ČR a.s. (woods of czech rep.), graphic design and prepress
 • dendrological trail for Lesy ČR a.s., graphic design and prepress
 • Ponec, banners for theatre, 2008 ~ 09
 • Jiří Bartovanec: When my mind is rocking, I know it’s 7, Ponec, poster for the performance, 2009
 • monography of Jakub Nepraš, 2008
 • Simone Tagliaferri, poster for the exhibition, Praha 2007
 • Vernon gallery, corporate identity, 2007
 • Jaroslav Valečka, edition Arskontakt, monography, 2007
 • Leonardo Cremonini, National gallery of Prague, desing and prepress, 2007
 • Tina B., corporate identity of a festival, Prague, 2007
 • Temperance, catalogues 2005 and 2007
 • Bistro u Rudolfa, art director and typesetting, montly periodic for children about literature, 2006
 • Revue-K, webdesign, 2006
 • BSID-II, psychological test for Testcentrum
 • Jaroslav Valečka, monography, 2006
 • J. Špaňhel and J. Czesaný, National gallery of Prague, monography for the exhibition, Prague, 2005
 • pf Hellichova, pf for the graphic school, 2005
 • A fairytale came to us, published by municipal library in Rakovník, graphic design and typesetting of the book, 2003
 • Art and craft, Mariánská Týnice, poster for the exhibition, 2003
 • Toni Benetton, poster for the exhibition, 2003
 • Památník Lidice, poster for the exposition, 2002
 • 8. year of graduated students of high and postgradual art schools, graphic design, 2002
 • 7. year of graduated students of high and postgradual art schools, graphic design, 2001
 • performance Femme-Enfant, Roxy, Duncan Centre, director K. Otépková, graphic design and prepress, 2001

other graphics, projects for: Vertedance, Roxyensemble, Robert Šalanda, Jakub Lipavský, Igor Korpaczewski, Kurt Gebauer, Marek Šindelka, Jan Tengler, Loco:motion…

professional lecturing of the books:

teaching

 • lector of the course basics of DTP, Academy of fine arts in Prague, 2009

programs knowledge:

 • Adobe Indesign
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • InVision
 • Google Pixate
 • Cinema 4D – basic knowledge (Maxon certificate)
 • MS Office
 • Adobe (Macromedia) Flash – basic knowledge